Zorg en aandacht geeft ontwikkeling en groei

Therapie verwijst naar het oud-Griekse woord 'Therapeia'; en betekent zoiets als 'het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan zoals hij of zij in de wereld is en zijn wereld leeft'. Het beste resultaat wordt bereikt bij de begeleiding, die aansluit bij jouw persoonlijke opvatting over het leven. Hoe meer iets aansluit bij jouw belevingswereld, des te minder weerstand je voelt bij het onderzoeken van je eigen opvattingen en des te eerder ben je bereid ze te wijzigen en aan te passen.

Wij begeleiding je bij klachten, problemen of vragen die betrekking hebben op: relatieproblemen of problemen met gezondheid, burn-out, eenzaamheid, angst, boosheid of woede, verwerken van verdriet, verlies of rouw, stress, eetproblemen of dwangstoornis.

 

Begeleidingsvormen:
Integratieve Pyschotherapie (IP)
Dit is een vorm van persoonlijke begeleiding voor mensen met klachten of problemen, of vragen die met het psychische verband houden. Het psychische heeft betrekking op aspecten van het zijn, het leven.

 

Relationeel Emotionele Therapie (RET)
Deze methode geeft inzicht in zogenaamde 'foutieve', niet-functionele en  beperkende overtuigingen en gedachtepatronen, en welke emotie daarmee verbonden is (bijvoorbeeld angst voor afwijzing of angst om fouten te maken). Vanuit dit inzicht (herkenning) ontstaat de kans op erkenning, acceptatie en los laten.

 

Relatie Therapie
Een begeleidingsvorm die gericht is op het verbeteren van persoonlijke bewustwording en de partner communicatie.