Het groepsproces versnelt je groeikans

Welke organisatie wil je worden en wat moet je doen om dit te bereiken? Wij begeleiden persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw organisatie en cultuur.  Onze diensten zijn projectmatig van aard. Wij onderzoeken de vraag, gewenst effect en haalbaarheid.


Bedrijfstrainingen
Doelstelling is inzichtelijk leren, waarbij je 'iets' leert in relatie met een ander en die leert weer van jou. Dit is een doorlopend proces van reflectief denken en handelen, waarbij elke ervaring een volgende vraag oproept. In onze trainingen nodigen we de deelnemers uit om zich heen te kijken, verwonderd zijn over wat men ziet en bewust worden van eigen gevoelens en beweging. Ontwikkeling is afvragen wat je daarvan kunt leren en hoe je dat in een passende beweging om kunt zetten. Zodra lichaam en geest verbonden zijn kan de energie-uitwisseling plaats gaan vinden.

 • Anders denken, anders doen (Effectief Communiceren)
 • Persoonlijke Effectiviteit (Time Management)
 • Stevig staan en van waarde in je team (Waarden Management; Kernkwaliteiten)
 • Doelen stellen en halen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Maatwerk trainingen op aanvraag

 

Resultaat:

 • ontwikkeling en groei vanuit innerlijke motivatie, potentieel, passie en plezier
 • positief werkende relaties vanuit vertrouwen, respect en resultaat
 • succes door effectieve communicatie en concrete afspraken
 • onderling gedoe ligt snel op tafel en wordt uitgesproken
 • medewerkers hebben focus op het team- en bedrijfsresultaat
 • een energieke, creatieve en (financieel) gezonde organisatie

 

Heidagen
De wereld en onze maatschappij zijn in constante verandering. De organisatie stelt steeds hogere en complexe eisen aan haar medewerkers, hun houding en handelingen. Een nieuwe werkcultuur vraagt open en effectieve communicatie, een duidelijke visie en verantwoordelijkheidsbesef op alle lagen van de organisaties. Samen 'duurzaam bouwen' lukt beter vanuit onderling vertrouwen en door gebruik te maken van de onderlinge verschillen. Ervaring leert dat zo'n bijeenkomst als groepsproces een hoger rendement heeft op een plek buiten de deur door in alle rust tot nieuwe inzichten te komen en die gezamenlijk vertalen naar een volgende stap. Wij faciliteren teams bij ontwikkeling en groei door:

 

 • Het organiseren en begeleiden van teambuilding bijeenkomsten (heidagen)
 • Het begeleiden van de professionele ontwikkeling  van medewerkers (training & coaching)
 • Meedenken over problemen en uitdagingen vertaalt in een actieplan.

 

Advies
Een organisatie die zich wil professionaliseren moet weten, waaraan het bestaansrecht ontleent, welke waarde het kan toevoegen. Inzicht en antwoorden worden gevonden in analyse van de basis en onderstroom van de organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat leerontwikkeling van medewerkers de basis is voor succesvolle veranderingen. Investeren in menselijk kapitaal geeft inzicht in persoonlijke drijfveren, talent, kwaliteiten en zingeving. Verbinding van menselijk potentieel met de waarden en identiteit van de organisatie geeft heelheid, gezondheid en geluk. Met je teamleden kun je tijdens een heidag in allen rust tot nieuwe inzichten komen en die vertalen naar de volgende stap voor de organisatie.