Het groepsproces versnelt je groeikans

Welke organisatie wil je worden en wat moet je doen om dit te bereiken? Wij begeleiden persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw organisatie en cultuur.  Onze diensten zijn projectmatig van aard. Wij onderzoeken de vraag, gewenst effect en haalbaarheid.


Advies
Een organisatie die zich wil professionaliseren moet weten, waaraan het bestaansrecht ontleent, welke waarde het kan toevoegen. Inzicht en antwoorden worden gevonden in analyse van de basis en onderstroom van de organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat leerontwikkeling van medewerkers de basis is voor succesvolle veranderingen. Investeren in menselijk kapitaal geeft inzicht in persoonlijke drijfveren, talent, kwaliteiten en zingeving. Verbinding van menselijk potentieel met de waarden en identiteit van de organisatie geeft heelheid, gezondheid en geluk. Met je teamleden kun je tijdens een heidag in allen rust tot nieuwe inzichten komen en die vertalen naar de volgende stap voor de organisatie.