Visie en missie

Visie: persoonlijke ontwikkeling geeft verdieping van zingeving, geluk en succes

Veel mensen zijn onbekende van zichzelf en dat kan leiden tot communicatieproblemen en uiteindelijk tot contactbreuk. De oorzaak ligt vaak in de onderstroom (persoonlijke waarden, overtuigingen, emoties) of bovenstroom (onduidelijke procedures, afspraken en doelen).  De gevolgen zijn zichtbaar in de vorm van roddelen bij de koffieautomaat, verloop, ruzies, toename ziekteverzuim, elkaar tegenwerken). Wat helpt is  bespreekbaar maken en onderzoeken naar de oorzaak van onduidelijkheden en gedoe. Hierdoor kan de lucht worden geklaard, waardoor mensen weer in hun kracht gaan staan, de communicatie zich opent en (werk)relaties zich herstellen.
Persoonlijke ontwikkeling en kunnen reflecteren op eigen gedrag en communicatie is de basis voor succes, herstel van vertrouwen.

 

Missie: mensen en organisaties begeleiden bij hun ontwikkeling en groei.
Wij helpen mensen met de volgende stap van hun ontwikkeling en groei, door middel van ze bewuster maken van hun doelen en wat hen tegenhoudt om in beweging te komen. Nieuw gedrag ontstaat ontwikkeling van meer zelf-kennis, meer zelf-vertrouwen, zelf-respect, plezier en zelf-doen gericht op haalbare doelen. 

 

Onze Werkvormen en Methodieken:

1. Systeem Denken
2. NLP (Neuro Linguitisch Programmeren)
3. TA (Transactionele Analyse)
4. Haptonomie
5. Enneagram
6. Strategisch coachen
7. Code 4one


ad.1: Systeem Denken (Symbool Opstellingen)

Uitgangspunt is: We are the world and connected
We leven in systemen, waarvan het familie-en organisatiesysteem wel de meest bekende vormen zijn. In deze systemen zijn wetmatigheden actief, die gelden voor mensen, teams en organisaties en (her)leiden tot orde en balans. Er gelden een drietal natuurlijke wetmatigheden (onderstroom dynamieken): 

* verbinding: iedereen heeft recht op plek
* ordening: in ieder systeem is een rangorde actief
* balans: ieder systeem zoekt haar natuurlijke balans

Wanneer deze drie wetmatigheden in de knel raken ontstaan er onzichtbare krachten (dynamische verschillen), die de beknelling willen opheffen. Als dit niet lukt kunnen gedragspatronen (symptomen) ontstaan in de vorm van angst, lichamelijke klachten en weerstand. Mensen ervaren de omstandigheden als  onveilig, ongezond, onbetrouwbaar. Dat leidt tot onvrije  communicatie, vesrtoorde relaties, ruzies, roddelen, extra verloop en/of ziekteverzuim. De (symbool) opstelling is een werkvorm die de onzichtbare dynamieken in beeld brengt, waardoor er inzicht ontstaat bij de personen in kwestie en het systeem zich kan herstellen naar balans.


ad.2: NLP (Neuro Linguistisch Prgrammeren)

NLP is een methode die je leert je eigen brein te bestuderen (bron NVNLP). Het is de studie van het mechanisme waar ieder mens gebruik van maakt bij het opdoen en genereren van subjectieve ervaringen, gedrag en communicatie. Dit mechanisme wordt in kaart gebracht met behulp van modellen en technieken, waardoor de leerervaring toegankelijker en overdraagbaar wordt en door ieder ander kan worden aangeleerd.

    


ad.4: Haptonomie (non-verbale communicatie, emoties, groepsdynamica)

Uitgangspunt: centraal staat de gevoelsbeleving van de client en hoe hij/zij omgaat met zichzelf en anderen.

Haptonomie is een door Frans Veldman ontwikkelde methodiek waarbij aanraking tussen haptonoom en client een belangrijk aspect is. Door de client te begeleiden met zelfinzicht en beter leren omgaan met het eigen lichamelijke gevoel ontstaat meer inzicht in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en het geestelijke gevoelsleven.

Voorbeelden:
Roos van Leary en Emotiecirkel maken de emoties, behoeften en belangen voor mens en organisaties zichtbaar.


ad.5: Enneagram

Het enneagram wordt gezien als een eeuwenoude studie van de menselijke motivatie. Het getallensysteem is in het begin van de twintigste eeuw bedacht door George Gurdjeff (Armeens filosoof en mysticus). De eerste publicaties zijn Pjotr Oupensky in 1949.

Het enneagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag, waarvoor er eentje dominant is. Het is een persoonlijkheidsmodel dat zich bezighoudt met bewust en/of onbewust gedrag en onze kijk op de wereld. Het kent negen persoonlijkheidstype, waarvan de ene niet beter of slechter is dan het andere. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend zijn. De negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model geeft inzicht in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het mdel probeert ook bewustwording te creeren voor de aanleg, die elk type heeft voor hogere kwaliteiten van leven, zoals empathie, alwetenheid en liefde. Elk van de negen typen heeft zich gevormd rond een centrale passie. Het enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke passie heeft een hogere deugd en een tegenpool. De mens wordt verondersteld op zoek te gaan naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.

Voorbeeld:


ad.6: Strategisch coachen

Strategisch coachen is gericht op een ontwikkelingsvraag, geformuleerd in een concreet doel en niet om een hulpvraag, zoals bij psychotherapie. Het is een bewezen en uiterst effectieve methode (bron M. Kouwenhoven)
"Hoe kan een individu, team of organisatie zich ontwikkelen in  complexe, voortdurend veranderende omgeving?"

Met strategisch coachen vindt u het antwoord.

Strategisch coachen is gebaseerd op een drietal theorieen:
- Transactionele Analyse = een persoonlijkheids- en communicatiemodel
- Systeemtheorie = met wetmatigheden voor organisaties en teams, die leiden tot orde en belans
- Ethologie = met inzichten uit de attachmenttheorie en exploratiebehoefte.


ad.7:  Code 40ne 'een inzichtgenerator'

Code 40ne is een 'nieuw' communicatiemodel om diepgaand persoonlijk inzicht, bewustzijn en begrip te krijgen in individuen en organisaties. Het model is gebaseerd op een speciale geometrie, die het mogelijk maakt het mens-, wereld- en organisatiebeeld van een persoon of groep bewust inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Het model kan prima samen met andere methodieken gebruikt worden, zoals NLP, Systeem Opstellingen, Enneagram en Coaching. (bron: code4one.com)