Team

Team in Ontwikkeling: Teamwork verbetert door eenheid te creëren vanuit verscheidenheid.

De wereld en onze maatschappij zijn in constante verandering. De organisatie stelt steeds hogere en complexe eisen aan haar medewerkers, hun houding en handelingen. Een nieuwe werkcultuur vraagt open en effectieve communicatie, een duidelijke visie en verantwoordelijkheidsbesef op alle lagen van de organisaties. Samen 'duurzaam bouwen' lukt beter vanuit onderling vertrouwen en door gebruik te maken van de onderlinge verschillen. Wij faciliteren teams bij ontwikkeling en groei door:

 

  • Het organiseren en begeleiden van teambuilding bijeenkomsten (heidagen)
  • Het begeleiden van de professionele ontwikkeling  van medewerkers (training & coaching)
  • Meedenken over problemen en uitdagingen vertaalt in een actieplan

 
Ervaring leert dat een teambuildingsbijeenkomst, als groepsproces, een hoger rendement heeft op een plek buiten de deur. Met je teamleden kun je tijdens zo'n buiten-de-deurdag (heidag) in alle rust tot nieuwe inzichten komen en die gezamenlijk vertalen naar de volgende stap.