(Relatie-)therapie

Persoon en Relatie in Therapie: Zorg en Aandacht voor jezelf en de ander geeft ontwikkeling en groei

Therapie verwijst naar het oud-Griekse woord 'Therapeia'; en betekent zoiets als 'het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan zoals hij of zij in de wereld is en zijn wereld leeft'. Het beste resultaat wordt bereikt bij de begeleiding, die aansluit bij jouw persoonlijke opvatting over het leven. Hoe meer iets aansluit bij jouw belevingswereld, des te minder weerstand je voelt bij het onderzoeken van je eigen opvattingen en des te eerder ben je bereid ze te wijzigen en aan te passen.

Ons werk bestaat uit praten met mensen die zich zorgen maken over iets en te luisteren zonder te oordelen. De meeste mensen blijken een angst te hebben veroordeeld te worden hun gedrag en gedachten. Wat ze willen is als normaal mens gezien, aangesproken en behandeld worden.

Ons werk:
Begeleiding bij klachten of problemen, of met vragen die betrekking hebben op: Angst, Boosheid & Woede, Burnout, Stress, Eenzaamheid, Verdriet, Rouw, Eetproblemen, Dwangstoornis, Relatieproblemen

 

Onze werkvormen zijn:
Integratieve Pyschotherapie (IP)
Dit is een vorm van persoonlijke begeleiding voor mensen met klachten of problemen, of vragen die met het psychische verband houden. Het psychische heeft betrekking op aspecten van het zijn, het leven.

 

Relationeel Emotionele Therapie (RET)
In RET krijg je inzicht in de voor jou kenmerkende zogenaamde 'foutieve', niet-functionele en  beperkende overtuigingen en gedachtepatronen en onderzoek je welke emotio daarmee verbonden is (bijvoorbeeld angst voor afwijzing of angst om fouten te maken). Vanuit dit inzicht (herkenning) ontstaat de kans op erkenning, acceptatie en los laten.

 

Relatie Therapie
Een begeleidingsvorm die gericht is op het verbeteren van persoonlijke bewustwording en de partner communicatie.