Organisatie

Organisatie in Ontwikkeling: Cultuur wint van Strategie (Jan Bommerez) en de mens maakt het verschil.

Welke organisatie wil je worden en wat moet je doen om dit te bereiken? Promenso begeleidt en adviseert bij persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw organisatie en cultuur.  Onze diensten zijn projectmatig van aard. Wij onderzoeken de vraag, gewenst effect en haalbaarheid.


Het advies:

Een organisatie die zich wil professionaliseren moet weten, waaraan het bestaansrecht ontleent, wat de toegevoegde waarde is, wat kwaliteiten zijn en vanuit welke waarden wordt gewerkt? Inzicht en antwoorden worden gevonden in analyses van de basis en onderstroom van de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat de leerontwikkeling van medewerkers de basis is voor succesvolle veranderingen. Investeren in menselijk kapitaal geeft inzicht in persoonlijke drijfveren, talent, kwaliteiten en zingeving. Verbinding van menselijk potentieel met de waarden en identiteit van de organisatie geeft heelheid, gezondheid en succes.
Noot: zo'n identiteitsonderzoek lukt goed op een plek buiten de deur. Met je teamleden kun je tijdens zo'n heidag in alle rust tot nieuwe inzichten komen en die gezamenlijk vertalen naar de volgende stap.


In-company Trainingen

In-company Trainingen

Uitgangspunt: een groepsproces versnelt je groeikans.

In essentie gaan onze trainingen over inzichtelijk leren, als een proces waarin je altijd 'iets' leert in relatie met een ander en die ander leert weer van jou. Het is een doorlopend proces van reflectief denken en handelen. Elke ervaring roept een volgende vraag op. We nodigen je vooral uit om je heen te kijken, verwonderd zijn over wat je ziet en bewust te worden van je eigen gevoelens en beweging. Ontwikkeling is je gaan afvragen wat je daarvan kunt leren en hoe je dat in een passende beweging om kunt zetten. Zodra lichaam en geest verbonden zijn kan de energie-uitwisseling plaats gaan vinden. Ons aanbod bestaat uit:

 • Training 'Anders denken, anders doen' (Effectief Communiceren)
 • Training 'Persoonlijke Effectiviteit' (Time Management)
 • Training 'Stevig staan en van waarde in je team' (Waarden Management; Kernkwaliteiten)
 • Training 'Doelen stellen en halen'
 • Training 'Feedback geven en ontvangen'
 • Masterclass Relatiemanagement in Organisaties

 

Dit is wat wij bieden:

 • professionele en deskundige begeleiding op basis van ervaring en gecertificeerde opleidingen
 • ruim 8 jaar ervaring in oplossing- en resultaatgerichte begeleiding
 • deskundigheid bij persoonlijke-, professionele ontwikkeling en teambuilding
 • specifieke kennis en kunde in (non-verbale) communicatie, groepsdynamica, systeemdenken

 

Dit zijn resultaten:

 • ontwikkeling en groei vanuit innerlijke motivatie, potentieel, passie en plezier
 • positief werkende relaties vanuit vertrouwen, respect en resultaat
 • succes door effectieve communicatie en concrete afspraken
 • onderling gedoe ligt snel op tafel en wordt uitgesproken
 • medewerkers hebben focus op het team- en bedrijfsresultaat
 • een energieke, creatieve en (financieel) gezonde organisatie